Motivació i protagonisme als grups de treball de projectes d’enginyeria

Joaquim Lloveras Macià

Resum


Els alumnes s’inicien a fer projectes d’enginyeria en l’assignatura de Projectes. S’exposen algunes metodologies practicades a classe, com per exemple que: els estudiants s’organitzen en grups i trien el seu tema de treball; usen tècniques de creativitat per fer innovacions; en les presentacions orals s’organitzen també preguntes entre ells. Dites metodologies els donen més confiança en el seu treball i potencien la seva motivació. Probablement podrien aplicar-se en altres àmbits.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra