Implementació de materials audiovisuals al campus virtual. Combinació de vídeos i qüestionaris on-line per a la millora de l’aprenentatge de les Tècniques Electroanalítiques al Grau de Química

José Manuel Díaz Cruz, Núria Serrano Plana, Cristina Ariño Blasco, Miquel Esteban Cortada

Resum


Amb la intenció de millorar l’aprenentatge de les tècniques electro analítiques a l’assignatura teòrica Anàlisi Instrumental del Grau de Química, s’ha realitzat un conjunt de 7 vídeos que s’han enllaçat al campus virtual (entorn Moodle) en combinació amb 6 qüestionaris on-line. Tant els resultats com la valoració dels alumnes recolzen la utilització dels materials en aquesta i en altres assignatures relacionades i demanen actuacions similars per a altres tècniques instrumentals.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra