Empoderament dels estudiants amb l’aprenentatge de competències infermeres. Empoderament dels estudiants amb el propi aprenentatge de les competències en infermeria dins l’assignatura de Fisiopatologia

Gemma Espigares Tribó, Vanessa Diaz Hurtado, M. Luisa Guitard Sein-Echaluce, Isabel del Arco Bravo

Resum


58 estudiants, formats per experts i 5 companys “líders socials” del grup, transmeten a les persones del carrer (societat) coneixements sobre primers auxilis en una gimcana (model ACOE). La metodologia d’ensenyament-aprenentatge utilitzada, basada en teories de Miller i Brailovsky, evidencia unes millores en l’aprenentatge de coneixements del 20,7% i del 27,58% en la demostració pràctica. Els estudiants recullen en el portafoli una percepció subjectiva d’aprenentatge i empoderament de 8,6 sobre 10.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra