Les possibilitats de la tutoria entre iguals: de la teoria a la pràctica

Juan Llanes Ordoñez, Emma Quiles Fernández, Elena Noguera Pigem, Nerea Gutiérrez Díaz

Resum


La present comunicació s’emmarca dins del Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona (2013-PID-UB/007). L’actual projecte de tutoria entre iguals es troba dins del Pla d'Acció Tutorial del Grau de Pedagogia. Aquest programa pretén acompanyar el desenvolupament integral de la persona, fomentant trobades entre iguals de diferents cursos amb la finalitat de promoure la integració del grup d’estudiants de primer curs, alhora que oferir una formació professionalitzadora del’alumnat de quart curs. En aquest procés, resulta clau la col·laboració amb l’oficina d’Aprenentatge i Servei, el Servei d’Atenció a l’Estudiant, i l’equip deganat, per tal d’establir sinèrgies i propostes d’innovació dins de les dinàmiques universitàries.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra