Col·laboració d’entitats publiques i privades en la concepció de nous laboratoris docents

Josep Maria Jové Casals

Resum


En aquest treball es donen a conèixer el disseny, la realització, el finançament i l’ús de dos pistes de proves per dos laboratoris docents que simulen les infraestructures de telecomunicacions en un edifici. Els dos exemples que s’analitzen son els que, a hores d’ara, funcionen ja des de fa uns anys com a laboratoris docents i que estan emplaçats al laboratori L-106 de l’Escola Politècnica d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i a l’aula 0BA del recinte Escola Industrial de Barcelona.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra