L’avaluació de competències de l’alumnat a les pràctiques externes. La perspectiva de tots els agents implicats en les Pràctiques Externes del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona

Ruth Vilà Baños, Assumpta Aneas Álvarez, Núria Rajadell Puiggrós

Resum


Davant del repte d’avaluar les competències del pla docent de les Pràctiques Externes del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, des de la perspectiva dels tres agents implicats (alumnat, tutors de la Universitat i tutors de les organitzacions de pràctiques), els resultats ens encoratgen a seguir millorant la percepció dels estudiants ajustada sobre les seves capacitats. Dels resultats obtinguts destaca que el gran volum de competències pot resumir-se en 6 grans blocs fonamentals.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra