La creació “d’estudis de cas” per part de l’alumnat: superant el buit entre la teoria i la pràctica. Els alumnes com a protagonistes en el desenvolupament de competències

Jordi Escartín Solanelles, Omar Saldaña, Javier Martín-Peña, Ana Varela-Rey, Yirsa Jiménez, Tomeu Vidal, Álvaro Rodríguez-Carballeira

Resum


En general, el professorat universitari interessat en la participació de l’alumnat, té provat que els estudis de cas proporcionen una base fèrtil per a l'aplicació de conceptes a situacions del món real. L’estudi correlacional presentat aquí ha tingut com objectiu que l’alumnat de psicologia social de la Universitat de Barcelona experimentés com a subjectes actius del seu procés d’aprenentatge, creant estudis de cas. Com a resultat, l’alumnat ha fet un aprenentatge significatiu que l’ha beneficiat també en l’examen final, en la nota de final de curs i en la seva satisfacció amb l’assignatura.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra