Nous resultats sobre l’avaluació de competències socials a l’Enginyeria Química. Aplicació i estudi dels resultats de la prova pilot curs 2012-2013

Francisco José Suñé Grande, Hans Jörg Witt, Josep Bonet Avalos

Resum


L’ETSEQ té una llarga tradició en el desplegament de les competències socials en els estudis d’enginyeria a través dels Avant projectes Integrats (AI) duts a terme en equips estructurats. Les competències socials es posen en pràctica durant el AI. A la referència [Suñe2012] vam introduir conceptualment una metodologia de 360º per l’avaluació de les competències socials dels estudiantes, com una eina per donar feedback i fomentar la millora dels baixos nivells de competència. En aquest article, analitzem la prova pilot realitzada per l’avaluació dels estudiants del Grau d’Enginyeria Química a la llum del sistema d’avaluació competencial.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra