Avaluació de l’ensenyament basat en projectes en l’àrea de la fabricació i l’estadística en el grau de tecnologies industrials

Irene Buj Corral, Lluís Marco Almagro, Alexandre Riba Civil, Joan Vivancos Calvet, Xavier Tort-Martorell Llabrés

Resum


En l’assignatura Projecte I de 2n curs del Grau en Tecnologies Industrials al’ETSEIB, grups de 3-4 alumnes desenvolupen un projecte al llarg de tot un quadrimestre. Es presenten els resultats en 2 projectes relacionats amb la fabricació i mesura de peces i el tractament estadístic de les dades, fent èmfasi en la transversalitat,la gravació en vídeo de presentacions orals i com això ha ajudat a millorar-ne la qualitat, i l’avaluació de l’assignatura per part dels estudiants mitjançant enquestes.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra