El foment de l’emprenedoria a les universitats catalanes: la perspectiva del professorat i alumnat. Un estudi de casos múltiples a Catalunya

Maria del Mar Prats París, Trinidad Mentado Labao, Susanna Arànega Español

Resum


En aquesta comunicació presentem els resultats parcials d’una recerca qualitativa coordinada per grup FODIP (Formació Docent i Innovació Pedagògica) de la Universitat de Barcelona, que comença a desenvolupar-se el curs 2012-13 i que seguirà durant els cursos 2013-14 i 2014-15. La recerca pretén identificar què s’està fent actualment a les universitats catalanes per fomentar l’emprenedoria, a través d’una anàlisi a diferents nivells, que engloba des de les pràctiques d’aula fins a les polítiques institucionals.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra