Les controvèrsies socio-científiques (SSI) en la formació inicial de mestres de primària. Anàlisi de l’aprenentatge, l'auto-eficàcia i l’aplicació real a l’aula

Anna Garrido Espeja, Digna Couso Lagarón

Resum


En el present estudi, part del projecte PreSEES, s’ha dissenyat i implementat una formació inicial de futurs mestres per que comprenguin què són les controvèrsies socio-científiques (SSI) i siguin capaços d’ensenyar-les. Resultats preliminars mostren que la formació possibilita l’evolució dels futurs mestres en la comprensió de SSI i l’auto-eficàcia. El repte és veure si aquests resultats positius es tradueixen en la capacitat de dissenyar i implementar activitats SSI en aules de primària reals.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra