Els estudiants, actors de les polítiques institucionals, mitjançant accions lúdiques: Enganxa’t a la URV

Núria Gil Duran

Resum


L’entorn de l’estudiant ha de ser favorable, participatiu i engrescador.Mitjançant l’ Antena de Coneixement, hem creat “URVIART, espai de Creaciócol·lectiva” per desenvolupar la creativitat a la comunitat universitària, com acol·laboradors en les polítiques institucionals. Aquesta contribució dels estudiants a lavida universitaria implica l’optimització del seu aprenentatge. Els estudiants com acreadors, construeixen un espai viu i actiu amb la multidisciplinarietat de les Ciènciessocials.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra