Disseny i implementació de prototips electrònics: eina de desenvolupament de l’activitat dirigida per a estudiants d’enginyeria electrònica

Herminio Martínez García, Jordi Cosp Vilella

Resum


L’experiència realitzada i presentada pretén que l’estudiantat, treballant engrups de dos o, preferentment, tres persones, desenvolupi, en forma de aprenentatgebasat en projectes (PBL) i cooperatiu (AC), i guiats pel professorat, el disseny,simulació, implementació i assaig d’un prototip electrònic relacionat amb l’assignatura.A partir de les especificacions de disseny donades, el grup ha de realitzar, durant elquadrimestre, les tasques adients per portar a terme un prototip funcionalment operatiu.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra