Una Experiència de Ludificació per Millorar el Rendiment de l'Alumnat d'Enginyeria a través de la Motivació

Adrián Sánchez-Carmona, Jordi Pons, Sergi Robles

Resum


La falta de motivació de l'alumnat és un problema recorrent. L'alumnat valora obtenir el títol per sobre d'assolir coneixements, habilitats i competències. Per combatre això, hem desenvolupat una experiència de ludificació que s'articula a través d'un sistema de mèrits i classificacions. Els mèrits van lligats a l'assoliment d'habilitats i competències que l'alumnat no sol valorar. Durant el curs 15/16, s'està realitzant un pla pilot amb 905 alumnes del Grau d'Enginyeria en Informàtica a la UAB.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra