La defensa pública dels resultats de la propia investigació. Algunes observacions sobre les competències comunicatives en els estudiants de Belles Arts

Eva Gregori Giralt

Resum


Des que l’any 2006 l’Observatori sobre la Didàctica de les Arts va iniciar les seves experiències d’innovació didàctica en la Facultat de Belles Arts, la figura de l’estudiant conscient del procés de construcció del seu aprenentatge ha estat un dels seus àmbits de reflexió principals. En aquesta ocasió, s’analitza la percepció de les dificultats experimentades pels estudiants en la realització d’una exposició oral avaluada entre iguals, i s’examina el procés metacognitiu mercès al qual els estudiants reflexionen sobre les conseqüències dels seus actes i valoren la seva responsabilitat en el desenvolupament d’aquesta activitat d’aprenentatge.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra