Utilització d'una eina d'e-learning en assignatures d'empresa per estudis d'enginyeria

Maria Assumpció Rafart Serra, Andrea Bikfalvi, Josep Soler Masó, Ferran Prados Carrasco, Jordi Poch Garcia

Resum


La combinació de dues macro tendències, la proliferació de les TIC i els nous models educatius, han generat una sèrie d'oportunitats sense precedent en quan a continguts, canals i mètodes en l'ensenyament. La present comunicació pretén descriure l'experiència en aplicar una eina TIC especialitzada en la correcció automàtica d'activitats complexes, en general, i en l'ensenyament d'assignatures d'empresa a estudiants universitaris de carreres tècniques, en particular.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra