Una estratègia per a la formació i avaluació de la competència digital dels docents

José Luis Lázaro Cantabrana, Mercè Gisbert Cervera, Ramon Palau Martín, Vanessa Esteve González

Resum


La digitalització de la societat ha fet que els docents necessiten d'unes destreses i habilitats complexes relacionades amb la incorporació de les tecnologies digitals, aquestes formen part del que entenem com a competència digital docent (CDD).

A la necessitat de formar docents en CDD sorgeix la necessitat d'avaluar-la. Per poder dur a terme aquest procés la utilització d'un entorn 3D esdevé una estratègia que aporta un valor afegit podent simular escenaris reals propis de la professió.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra