Millora de competències personals i prosocials a través de projectes d'Aprenentatge i Servei

Sílvia Blanch Gelabert, Mequè Edo Basté, Gemma París Romia

Resum


Aquesta recerca mostra els resultats sobre la percepció de les competències personals i prosocials de 575 estudiants d’educació Infantil i primària fent el pràcticum, a través d’un qüestionari. L’estudi també analitza de forma qualitativa els canvis de 23 estudiants. Els resultats mostren com els estudiants solen tenir una percepció molt alta sobre les pròpies capacitats i que els alumnes que fan projectes amb compromís social, com l’ApS, perceben que han millorat més les seves competències.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra