TRIVIALIUS: Un exemple de Flipped class room per a estudiar jugant

Alberto Carrio Sampedro, Lorena Ramírez Ludeña

Resum


El TrivialIus és un joc per a aprendre Dret jugant. És clar, però, que aquest joc pot ser utilitzat a qualsevol assignatura per tal de millorar l'interès i el rendiment dels estudiants. Per a poder participar en el TrivialIus, cada estudiant ha de preparar de forma individual preguntes de temes diferents del programa docent, que després es faran servir per al joc. Així, el joc afavoreix que els estudiants preparin amb temps l'assignatura, interioritzin  els conceptes i treballen en grup.

Text complet: PDF (English) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra