Estudi del nivell de satisfacció dels alumnes d’estadística en el grau de Psicologia amb el sistema de pràctiques de l’assignatura

Maribel Peró-Cebollero, Joan Guàrdia Olmos, Jaume Turbany Oset, Laia Farràs Permanyer, Núria Mancho Fora

Resum


L’objectiu del present treball consisteix en la valoració del nivell de satisfacció que els alumnes tenen amb el sistema de pràctiques de l’assignatura d'estadística en Psicologia. Per això s'ha treballat amb una mostra de 130 alumnes  matriculats en aquesta assignatura durant el curs acadèmic 2014-15. En general el nivell de satisfacció és molt elevat i bàsicament no existeixen diferències en el nivell de satisfacció en funció de si els alumnes aconsegueixen superar o no l'assignatura.

Text complet: PDF (English) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra