La incorporació de la competència transversal de compromís ètic en el Grau de Gestió i Administració Pública de la Universitat de Barcelona

Ricard Gracia Retortillo, Mariola Rodríguez Font, Marina Solé Català

Resum


La comunicació descriu i reflexiona sobre el procés d'implantació de la competència transversal “compromís ètic” en el Grau de Gestió i Administració Pública de la Universitat de Barcelona, en el marc del Grup Consolidat d'Innovació docent. En particular, es fa referència al context general i específic en que s'emmarca aquest procés, a la metodologia utilitzada, tot identificant les línies d'actuació previstes i desenvolupades fins al moment i una primera valoració dels resultats obtinguts.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra