La qualitat del retorn entre iguals

Jordi Ibarz Gelabert, Núria Prat Bau

Resum


En la comunicació analitzem els resultats de la correcció entre iguals realitzada per l'alumnat i valorem quines correccions es proposen realment quan s'aplica aquest procediment. Així, veiem quines modificacions fa l'alumnat en aspectes formals, ortografia, estructura dels textos, habilitats d'escriptura i capacitats de comunicació, o continguts. En darrera instància, l'actuació ha de permetre valorar algunes de les potencialitats i limitacions del procediment de formació entre iguals.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra