Anàlisis de l’ús i l’impacte de l’anglès en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les Enginyeries de la UPF

Verónica Moreno Oliver, Davinia Hernández-Leo

Resum


Aquest article presenta un estudi sobre l'ús i l'impacte de l'anglès en el procés d'ensenyament-aprenentatge als estudis d'Enginyeria a la Universitat Pompeu Fabra. L'estudi analitza l'articulació de l'anglès a les aules així com en l'ús de recursos d'auto-aprenentatge. El resultats de l'estudi han permès avaluar la viabilitat i pertinença d'incloure metodologies actives en l'ús de l'anglès a la docència així com entendre les possibilitats de maximitzar els recursos didàctics disponibles.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra