Anàlisi de la co-transferència de coneixement entre la universitat i les organitzacions de pràctiques, del Pràcticum del grau de Pedagogia, de la Universitat de Barcelona

Sandra Martínez Pérez, Mercè Alòs Lladó, Begoña Piqué Simon, Núria Rajadell Puiggròs

Resum


En la redefinició del marc relacional entre el pràcticum del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona i les organitzacions de pràctiques, mitjançant processos de co-transferència i d'implicació per a la millora de l'ocupabilitat dels estudiants, presentem l'anàlisi del concepte de co-transferència, els facilitadors i limitadors d'aquesta, així com els resultats i productes que se'n deriven, a més d'algunes propostes de millora.

Text complet: PDF (English) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra