Casos en xarxa per a la formació

Juan Ramón Ramírez Serrano, Cristina Durán Camacho, Cristina Zhang Yu, Jordi Ortín Rull, Max Turull Rubinat

Resum


El projecte pretén respondre a una de les principals dificultats que apareixen quan es vol treballar amb la metodologia d'estudi de casos: disposar de prou situacions reals adients als objectius d'aprenentatge a assolir. S'ha pretès desenvolupar casos reals, amb orientacions didàctiques i facilitar la seva accessibilitat amb la creació d'un dipòsit digital obert. També s'ha iniciat un procés d'ús d'aquests casos a les aules per estudiar els punts forts i febles d'aquesta  metodologia.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra