Elaboració i validació d'una eina per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals

Maria José Rodríguez-Lagunas, Roser Fisa, Raquel Martín-Venegas, Margarida Castell, Francisco J Pérez-Cano, Òscar Marcos, Rut Ferrer, Josefina Prat

Resum


Una de les competències transversals que ha d'adquirir l'estudiant del Grau de Farmàcia és la Sostenibilitat. En aquest marc, la Unitat de Laboratoris Docents (ULD) ha elaborat una base de dades per tal que l'estudiant pugui disposar de criteris per a la gestió de residus i la identificació del contenidor adient. Els resultats obtinguts posen de manifest una millora en la formació dels estudiant en criteris mediambientals i un interès per aquesta eina.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra