Quan es troben les ciències i les matemàtiques

Elena Boadas Mir, Montserrat Prat Moratonas

Resum


Presentem una experiència de docència compartida iniciada el curs 15-16. La docència compartida ha permès treballar conjuntament a dues professores en el mateix grup classe integrant les ciències experimentals i les matemàtiques. Com diuen Duran y Miquel (2003), és una experiència que permet als docents compartir metodologies de treballs, materials i suport mutu. Tot oferint als alumnes la possibilitat de descobrir d'una manera vivencial una metodologia de treball, i com relacionar disciplines.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra