Les competències dels docents: Com començar amb èxit la tasca docent

Sandra Gallardo Ramirez, Teresa Godall Castells

Resum


Aquest estudi pretén aportar informació sobre la valoració que fan els professors en actiu sobre les competències que requereixen els nous docents en els centres d'educació infantil i primària de Catalunya.

La investigació es focalitza en el projecte ARMIF que té la finalitat de millorar l'encaix de les demandes formatives dels centres educatius amb els plans docents que ofereixen les facultats de formació del professorat, concretament la de la Universitat de Barcelona.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra