IMPLICACIÓ DE L’ESTUDIANT DE POSTGRAU EN EL L'ELABORACIÓ DE L’AVALUACIÓ D’UNA ACTIVITAT D’APRENENTATGE

Sandra Saldaña-Ruíz, María José Rodríguez-Lagunas, Margarida Castell Escuer, Francisco José Pérez-Cano

Resum


L'objectiu del projecte va consistir en implicar a l'estudiant en el procés d'avaluació d'una de les activitats desenvolupades en una assignatura del Màster en Nutrició i Metabolisme durant dos cursos acadèmics (2014-2015 i 2015-2016, 2015PID-UB/040). A més, es va promoure amb èxit que l'estudiant reflexionés sobre la seva actuació d'una manera formativa, per tal de promoure competències transversals generals de la UB com és el compromís ètic, basat en la capacitat crítica i autocrítica.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra