Les plataformes virtuals com a eina d’aprenentatge crític en l’educació superior

Carme Molet Chicot, Dànae Quiroz Llobet

Resum


Aquest text reflexiona al voltant de les possibilitats d'una plataforma virtual de cara a introduir canvis substantius en l'educació. A partir de l'experiència del projecte espaiperformatiu, desenvoluparem tot un ventall d'aspectes d'innovació metodològica referits al pensament crític, la cultura visual i la interacció de diferents agents educatius i socials. En aquest sentit ens referirem més a les tecnologies com a eina d'aprenentatge que a un aprenentatge tecnològic.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra