Un model integral per a l' avaluació de les diferents dimensions competencials d'una asignatura del grau de medicina

Eduard Peñascal Pujol, Jorge Soler Gonzalez, Antoni Plana Blanco, Antoni Rodriguez Rosich, Araceli Fuentes Botargues, Miquel Buti Solè

Resum


Presentem un model avaluatiu per una assignatura del segon curs del grau de medicina, amb competències de comunicació i medicina de família. Hem dissenyat una avaluació sumativa i formativa,  que permet mesurar el nivell d' aprenentatge relacionat amb coneixements, habilitats i actituds. Els alumnes realitzen videogravacions, pràctica reflexiva, examen de coneixements, treballs de casos clínics, estacions en una ACOE i participen com avaluadors en les videogravacions, tipus peer review.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra