EINES DE DISSENY PER AL FOMENT DE L’APRENENTATGE COOPERATIU EN ELS DEBATS CREATIUS

Tània Costa Gomez, Salvador Huertas

Resum


Proposem el format de debat creatiu i les eines de Design Thinking  a fi de fomentar  l'aprenentatge cooperatiu. Entenem com a debat creatiu aquell que és dissenyat, conduit i gestionat per els mateixos participants, emprant eines pròpies de metodologies del procés creatiu del projecte de disseny.

L'objectiu del debat creatiu és potenciar el pensament disruptiu i emancipar els processos d'aprenentatge dels estudiants universitaris.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra