Metodologia activa a l'aula: aprenentatge guiat de la Fisiologia

Concepció Amat Miralles, M. Emília Juan Olivé, Miquel Moretó Pedragosa, Anna Pérez Bosque, Joana M Planas Rosselló

Resum


POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) és una metodologia d'aprenentatge actiu en la qual els estudiants treballen en petits grups per construir nous coneixements a partir de qüestions i tasques proposades pel professor. Presentem una experiència d'aplicació d'aquesta metodologia a assignatures de Fisiologia dels graus de Farmàcia i de Nutrició Humana i Dietètica. POGIL és una estratègia centrada en l'estudiant, que l'estimula a pensar, raonar i arribar a les seves pròpies conclusions.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra