Opinió de l’alumnat sobre les metodologies docents de l’assignatura de Cuidatges de la Persona Gran i fiabilitat de les escales utilitzades

Teresa Botigué, Olga Masot, Carmen Nuin, Eva Barallat, Pilar Jürschik, Ana Lavedán

Resum


Objectiu: conèixer l'opinió de l'estudiantat vers les metodologies docents emprades i determinar la fiabilitat de les escales utilitzades.

Metodologia: estudi descriptiu i transversal. S'han avaluat les classes magistrals, els seminaris de casos clínics i els de simulació.

Resultats: la puntuació mitjana de les classes magistrals va ser de 4,02, els seminaris de casos clínics de 4,03 i els de simulació de 4,46. La consistència interna de les escales va ser de 0,69, 0,83 i 0,90 respectivament.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra