Laboratori 3.0: Virtualització del laboratori amb una metodologia centrada en l'estudiant

Albert Fabregat-Sanjuan, Rosa Pàmies-Vilà, Francesc Ferrando Piera, Silvia De la Flor López

Resum


Aquest treball presenta la millora introduïda a una assignatura de laboratori per mitjà d'una estratègia docent “blended learning” centrada en l'estudiant. Les eines virtuals utilitzades (vídeos i qüestionaris) ajuden a preparar la sessió pràctica i permeten l'autoavaluació prèvia i posterior dels coneixements adquirits. Els estudiants mostren una gran satisfacció amb el mètode. L'anàlisi de les qualificacions obtingudes ha permès avaluar el grau de correlació entre les tècniques utilitzades.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra