ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE COL·LABORATIU A LA QUÍMICA ANALÍTICA

Àngela Dago, Elisabet Fuguet, Oscar Núñez, Núria Serrano, Xavier Subirats

Resum


Aquesta comunicació presenta l'aplicació d'estratègies d'aprenentatge col·laboratiu en assignatures de teoria i experimentals dels Graus de Química i Farmàcia (Universitat de Barcelona). S'ha dut a terme en grups de quatre/cinc estudiants de manera presencial (aula/laboratori) i virtual (wikis, fòrums, glossaris), i finalitza amb una discussió amb tot el grup mitjançant una presentació oral. Aquestes estratègies permeten desenvolupar simultàniament competències específiques i transversals.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra