Anàlisi de les percepcions de les competències assolides en entorns virtuals d’aprenentatge: El cas dels plans d’empresa de la UOC

Raquel Ferreras, Enric Serradell-López

Resum


L'objectiu d'aquest treball és descriure l'assoliment de les competències del Grau d'ADE de la UOC que suposa la realització del TFG en l'especialitat del pla d'empresa. Per tal d'analitzar aquests efectes presentem un treball empíric per conèixer quin paper juguen els plans d'empresa en l'assoliment de les competències. En aquest sentit utilitzem dades obtingudes de qüestionaris distribuïts entre estudiants del Grau d'Administració i Direcció d'empreses de la UOC.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra