DESENVOLUPAMENT D’UN MODEL EDUCATIU CENTRAT EN LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS I EL TREBALL PER PROJECTES EN ELS GRAUS D’EDUCACIÓ DE FLORIDA UNIVERSITÀRIA

Francesc Rodrigo Segura, María Dolores Soto Gonzalez, Abraham Cerveró, Ana Chover

Resum


Florida Universitària desenvolupa un Model Educatiu basat en l'ensenyament per competències professionals. Les competències que es treballen són les d’aprenentatge cooperatiu,  domini de les tecnologies TICs, lideratge, comunicació,  resolució de conflictes, així com el compromís i la responsabilitat ètica. Per a realitzar aquest treball s’ha dissenyat un espai d’aprenentatge basat en l’aprenentatge cooperatiu de l’alumnat i el treball col.laboratiu del  professorat que es desenvolupa en un Projecte Integrat anual en el qual convergeix els aprenentatges de totes les matèries. En aquest article ens centrem en l’experiència desenvolupada, des de fa tres cursos, en les titulacions d’educació.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra