La transferència del coneixement a la societat per part del món acadèmic: s’avaluen adequadament aquestes tasques?

Carlos Barriocanal, Martí Boada, Roser Maneja

Resum


A banda de la tasques tradicionalment establertes que ha de dur a terme la Universitat, es demana també que des de el món acadèmic s’actuï com a agents de desenvolupament econòmic i social, mitjançant la transferència del coneixement o el retorn a la societat del coneixement. És el que es coneix com a tercera missió de la Universitat. Els professors que realitzen tasques de difusió dels seus àmbits de recerca, sovint es troben que en els currículums acadèmics no hi ha cabuda per aquestes accions i a l’hora d’adquirir trams de recerca o acreditacions la transferència no s’avalua adequadament. En la present comunicació es presenta una experiència crítica des de les ciències  ambientals.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra