APRENENTATGE TRANSVERSAL DELS ESTUDIANTS DEL GRAU DE FARMÀCIA A LA UNITAT DE LABORATORIS DOCENTS DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Josefa Prat, M. José Rodríguez-Lagunas, Lidia Ferrer, Raquel Martín-Venegas, Victoria Girona, Rut Ferrer

Resum


Un dels objectius de la ULD és millorar les competències dels futurs graduats de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona mitjançant la formació addicional que es deriva de la implantació del sistema de gestió de la qualitat en els laboratoris docents. Amb la finalitat de conèixer el grau d’aprenentatge dels estudiants que realitzen les pràctiques a la ULD en relació a la gestió de la qualitat total, s’ha enquestat als estudiants en iniciar i un cop finalitzades les primeres pràctiques que realitzen en l’ensenyament de Farmàcia. Els resultats posen de manifest una millora en la formació en aspectes de gestió de la qualitat, seguretat, gestió de residus i sostenibilitat.

Text complet: PDF (Español)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra