Sobreviurem: Reflexions crítiques al voltant de l'avaluació continuada. Aportacions per al desenvolupament de bones pràctiques

Miquel Gómez Serra, Marta Burguet Arfelis

Resum


Reflexionem sobre un efecte directe que l’Espai Europeu d’Educació Superior té en les nostres pràctiques docents: l’avaluació continuada.

En primer lloc, reflexionem al voltant del seu concepte i dels seus avantatges per a professors i estudiants, i assenyalem tres variables que delimiten la seva viabilitat i idoneïtat: perfil professor, continguts assignatura i dimensions i característiques grup classe.

En segon lloc, desenvolupem tres punts crítics en el moment de realitzar bones pràctiques d’avaluació continuada: la quantitat d’evidències, la seva qualitat i el calendari proposat. Finalment, apuntem una avaluació continuada que sigui sostenible per a estudiants i professors.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra