Metodologies docents per estimular l'interès per una matèria

Antoni Carreras Casanovas

Resum


Presentació d’una experiència  docent aplicada des de fa cinc anys en un col·lectiu d’alumnes de l’assignatura de Dret Constitucional en els ensenyaments de 1er curs de Grau de Relacions Laborals i Ocupació, Dret, Grau de Periodisme, Comunicació Audiovisuals, Publicitat i Relacions Públiques.

Atès que es tracta d’una matèria que per la majoria dels alumnes de  primer curs, no presenta  un especial interès d’aprenentatge, cosa que afavoria un alt grau d’absentisme i anodisme, s’ha innovat una metodologia docent pensada per despertar  un alt grau de motivació, interès i participació, amb uns resultats  estadístics  que fan palès la consecució dels objectius  marcats.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra