ACTIVITATS D’APRENENTATGE BASADES EN L’ESTUDI DE CASOS I APLICADES EN L’AVALUACIÓ D’ESTUDIANTS DE POSTGRAU

Margarida Castell, Àngels Franch, M. José Rodríguez-Lagunas, Cristina Castellote, Francisco J. Pérez-Cano

Resum


L’objectiu del projecte 2010PID-UB/38, ha consistit en fomentar l’autoaprenentatge i l’aplicació dels coneixements mitjançant la implementació d’activitats avaluatives de comprensió i estudi de casos en estudiants de postgrau. Els estudiants van ser avaluats després de la lectura d’un text, van elaborar un informe escrit a partir d’un cas clínic i, posteriorment, van ser avaluats dels coneixements adquirits. Es va recollir l’opinió anònima dels estudiants. En conclusió, les activitats plantejades han repercutit positivament en la formació dels estudiants, el projecte ha demostrat ser factible a través del CV, i les activitats han estat valorades molt positivament pels estudiants.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra