LA FORMACIÓ PEDAGÒGICA EN ELS DOCENTS UNIVERSITARIS

Susana Aránega Español, Xavier Pastor Duran, Elizabeth Gilboy Rubio

Resum


La formació permanent és, des de totes les perspectives professionals un element clau de desenvolupament. Ningú discuteix que la Universitat, i més concretament els docents universitaris també n’ha de ser partícips. La qüestió està en saber quins són els continguts que han d’omplir aquesta formació.

Per a que una formació sigui efectiva i eficient cal que, aporti respostes a les necessitats actuals. Uns dels qui millor coneixen aquestes necessitats són els propis docents que seran alhora receptors de la formació.

Si la formació es dissenya tenint present aquestes necessitats les probabilitats d’èxit s’amplien.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra