La Història de la Ciència des de les preguntes, els problemes i els debats científics

Alfonso Gual Gual

Resum


Partint de la selecció de conflictes, problemes i debats que sorgeixen al llarg de la Història de la Ciència i la Tecnologia, se suggereix als estudiants que en trien un per investigar i després exposar als companys. Este treball es realitzarà fora de l’aula amb guions i la tutorització presencial i virtual del professor. En les classes teòriques a l’aula es presentarà un guió (pràctica), acompanyat de textos escrits i audiovisuals que es comenten i s’acompanyen dels conflictes relacionats amb el tema. Estos guions completats en la classe teòrica s’entreguen per corregir-los i contar tant l’assistència com la implicació de l’estudiant.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra