Escriptura de blogs reflexius per a l’avaluació de competències a la universitat

Maria Cinta Portillo Vidiella, Pilar Iranzo Garcia, Jaume Fabregat Fillet, Maria Rosa Rosselló Ramon

Resum


 

L’experiència que presentem en aquesta comunicació és dins de la recerca L'avaluació formativa de competències mitjançant blogs[1] i es concreta en 4 contextos docents: Enginyeria industrial (UPC), Pedagogia (URV), Grau de Mestre d'E. Infantil (UIB) i Grau de Mestre d'E. Primària (UB).

L’estudi presenta els criteris metodològics i el feed-back proporcionat pel professorat i els resultats de l’anàlisi comparativa dels blogs reflexius acadèmics escrits per l’alumnat per avaluar competències definides a les assignatures de cada context, per identificar el tipus de reflexió que mostren, atenent tant al contingut com als aspectes discursius.

 

[1] Convocatòria REDICE 2010. Projecte: 1002-04


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra