ENQUESTES DE VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT: UNA PROPOSTA METODOLÒGICA PER A LA SEVA ANÀLISI

Maria Teresa Sorrosal Forradellas, Antonio Terceño Gómez, M. Glòria Barberà-Mariné, Aurelio Fernández Bariviera, María-José Garbajosa-Cabello

Resum


Les enquestes de valoració de l’activitat docent constitueixen un dels instruments més utilitzats per a la valoració de l’activitat docent i, conseqüentment, de la qualitat docent. El seu disseny i el tractament de la informació que se n’obté són dos elements claus per a l’èxit de la seva aplicació. En aquest treball pretenem simplificar el disseny de les enquestes eliminant els ítems més correlacionats, i proposem l’anàlisi dels resultats obtinguts a partir dels mapes autoorganitzatius de Kohonen, per tal d’agrupar els docents en base a totes les característiques valorades en l’enquesta. S’aplica aquesta metodologia al cas particular de la Universitat Rovira i Virgili.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra