Els debats com a procediment formatiu. Implementació d’una nova metodologia en la formació de Grau.

Montsant Jornet-Gibert, Joan Miquel Soldevilla, Carlos Suso, Thuy Nguyen, Ana Martínez-Catena, Alberto Maydeu-Olivares, Antonio Andrés-Pueyo, David Gallardo-Pujol

Resum


A l'assignatura "Diferències Individuals" del grau en Psicologia tractem ladiversitat humana i quines són les principals diferències individuals universals quecomposen la individualitat psicològica amb una metodologia científica. En aquestcontext hem inclòs en la metodologia docent una activitat pràctica fonamentada en larealització de debats que permetin analitzar amb major profunditat algunes temàtiquesde gran actualitat científica vinculades a l’estudi de les diferències individuals enpsicologia.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra