De sobres i samarretes: metàfores didàctiques per a facilitar l'aprenentatge d'arquitectures de xarxes

Carlos Borrego Iglesias, Sergi Robles, Joan Borrell

Resum


En aquesta comunicació presentem una metodologia innovadora basada en dues metàfores didàctiques per a explicar la interconnexió de xarxes. A la primera, desenvolupada a principi del curs, es facilita l'assimilació dels conceptes de la interconnexió de xarxes a través de l'ús de sobres. A la segona, els estudiants amb samarretes de colors representen els protocols explicats durant el curs. Aquestes activitats son referenciades durant tot el curs a mesura que van sortir els diferents conceptes.

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra