Disseny d'una estratègia integral per fomentar les habilitats emprenedores entre l’estudiantat mitjançant el Treball de Fi de Grau i de Màster

Ramon Saladrigues Solé, Jose Manuel Alonso Martínez, Lourdes Borrell Claveria, Ferran Badia Pascual, Toni Granollers Saltiveri

Resum


El projecte consisteix en dissenyar una estratègia de foment del’emprenedoria aplicable als centres universitaris i que es canalitzi a través de la promoció, suport i assessorament dels treballs de fi de grau i treballs de fi de màster relacionats amb l'emprenedoria, la creació d'empreses i l'autoocupació. L'eix fonamental d'aquesta estratègia és la sistematització dels procediments per elaborar un Treball de Fi de Grau (TFG) i Treball de Fi de Màster (TFM) en l'àmbit de l'emprenedoria, recolzant a l’estudiantat i als tutors dels centres amb recursos, guions i exemples de plans d'empresa i de models de negoci, així com assessorament personalitzat i formació ad-hoc per als estudiants que estiguin redactant el seu business plan.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra